İstanbul’un fethi esnasındaki Şehzade Orhan adlı şahsiyet, Osmanlı hanedanından mıdır?
Süleyman Çelebi’nin oğlu olduğu, fetret devrinde Bizans’a sığındığı veya rehine olarak verildiği rivayet edilir. Osmanlı kronikleri bu kişiyi hakiki bir şehzade saymaz.
15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar