Hazret-i Ömer’in halifeliği zamanında, Hazret-i Ali’nin genç kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmesini nasıl anlamalıdır?
Bu evlilik dine ve örfe aykırı değildir. Hazret-i Ömer, Hazret-i Peygamber’e akraba olmak için böyle bir evlilik yaptığını beyan buyuruyor.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar