İlk üç halifeyi sevip, halifeliklerini meşru gördüğü halde, Hazret-iAlinin bunlardan fazilet bakımından üstün olduğunu söylerse ne lazım gelir?
Bidat ehli olur. Ancak üstün olduğuna inanmayıp, sadece muhabbeti fazla ise, yani daha çok seviyorsa, bu insanın elinde olmadığı için, mazurdur.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar