Birinci Viyana Kuşatması niçin muvaffak olamadı?
Uzun seferler sebebiyle askerin isteksizliği, içerdekilerin güçlü mukavemeti, birden bastıran soğuklar ve kar, iaşe müşkilatı, erzak sıkıntısı, Dük Friedrich kumandasındaki imparatorluk ordusunun yola çıkması, V.Karl’ın komşu ülkelerden asker toplamaya başlaması gibi sebeplerle kuşatma kaldırıldı. Bundan sonra Viyana'nın kuşatılmasına tekrar teşebbüs edilmemesi de bu muhasaranin zorlukları ile izah edilir. Tekrar böyle bir maceraya atılmak istememişlerdir. Avrupa, Slav memleketlerinin çiğnenmesine ses çıkarmamaktadır. Ancak Katolik dünyasının kalbine müdahale aynı şey değildir. Artık tabii sınırlara ulaşılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman bunu anlamış ve bu işten geri durmuştur.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar