Adetleri ve cinsleri farklı olan iki malı birbiriyle değiştirmek suretiyle yapılan satış nasıl sahih olur? Mesela 5 tane kurşun kalem ile 1 top kâğıt değiştirilmek istense satış sahih olur mu?
Sahih olur. Veznî ve keylî olmayan aynı malı bile, biri fazla olmak suretiyle peşin değiştirmek caizdir.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar