Osmanlılarda beşik uleması diye bir şey var mıydı?
Osmanlılarda ulema çocuklarını teşvik ve onları ilim öğrenmeye tahrik için beşik ulemalığı denilen bir burs usulü vardı. Güzel bir adet olduğunu İbni Abidin beyan ediyor.


1 Şubat 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar