Namaz sonrası cemaatle birlikte tesbihat yapmak bid’at mıdır?
Bid’attir. Ancak cemaate öğretmek niyetiyle müezzinin yüksek sesle tekrar etmesi caizdir.


1 Şubat 2018 Perşembe