Bir çift, mahkeme kararıyla boşansa, erkek dinen boşamaya yanaşmasa, hanım ne yapabilir?
Erkek boşamadığı müddetçe mahkeme kararıyla boşanma olmaz. Ancak şeriatın kabul ettiği sebepler varsa kadı aralarını ayırabilir veya karı koca anlaşarak boşanabilirler. Kadı yoksa, tefrik şartları varsa, kadılık yapabilecek evsafı haiz biri, aralarını ayırır. Kadın talak iddeti bekler.
1 Şubat 2018 Perşembe
1 Şubat 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar