Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Abdülaziz Han’ın intikamını alan Çerkes Hasan Bey, o devirde ortada İslâm devleti varken ve bir insanı öldürme hükmünü ancak bir kâdı verebilecekken, kendi başına hareket edip bir can alması hukuken de dinen de mahzurlu değil midir?
Evet, yaptığı iş, görünüşte doğru değildir. Fakat öldürdüğü kişiler, bir padişahı tahttan indirip öldürmüş; binaenaleyh kanı heder olmuş kişilerdir. Bunun için Çerkez Hasan Bey idam edilmiş; fakat halkın vicdanında hiçbir zaman bir kâtil olarak görülmemiştir. Nitekim Sultan Abdülhamid, mezar taşına, “veliyyünnimeti uğrunda can veren ümerâ-i çerâkiseden Hasan Bey” yazdırmıştır.


3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar