Bir siyer müsabakasında, muayyen bir kitaptan sualler soruluyor. Derece yapanlara da mükâfat veriliyor. Müsabakadan evvel bu kitaba satın almak; müsabakayı kumar hâline getirir mi?
Hayır. Çünkü bedeli mukabilinde kitap alınmaktadır.


3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar