Osmanlı Devleti’nin son yıllarını gösteren haritalarda bugünkü Arap yarımadası dediğimiz yerin tamamını Osmanlı toprağı olarak görmüyoruz. Bunun sebebi nedir?
Arabistan'ın ortası, bedevilerin yaşadığı çöl mıntıkalarıdır. Buralarda Osmanlı hâkimiyeti fiilen kurulmamıştır. Umman ise umumiyetle himaye altında müstakil bir devlet olarak yaşamıştır. Bunun dışında kalan yerlerde Osmanlı hâkimiyeti XIX.asrın sonlarından itibaren kalkmıştır.
3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar