İki kıymetli fıkıh kitabının birinde caiz değil, diğerinde caiz dediği bir meselede neye göre hareket etmek lâzımdır?
Takva kaçınmaktır.


3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar