“Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur” gibi rivayetler doğru mudur?
Böyle bir hadis-i şerifi bulamadık. Nevâfilde, yani nâfile ibadetlerde, sevab bildiren rivayetlerde sıhhat aranmaz. Rebiülevvel, Mevlid ayıdır; Resulullah aleyhisselamın dünyayı teşrif ettiği aydır. Böyle bir hadis-i şerif olmasa bile bu niyetle tebrik edilmesinde beis yoktur; bu sebeple sevinen sevab kazanır.
28 Aralık 2017 Perşembe