Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hanefî bir kadın 8 gün kan, 2 gün temizlik ve 3 gün kan görse, son gördüğü 3 gün kan önündeki 2 temiz günü kirli yapar mı? Bu 8 gün sahih kan ve bu 8 günü takip eden temizlik 3 kan karıştığı için fâsid temizlik midir?
Âdeti bildirmeniz lâzımdı. Aradaki 2 gün temizlik 15 günden az olduğundan öncesinde ve sonrasında bulunan kanları ayırmaz. Bu 2 gün temizlik, dem-i mütevali yani hep akmış kabul edilir. Bu durumda 13 gün kan olur. Kan 10 günü aştığından hayz âdetine döner. Yani âdeti kaç gün ise o kadar gün, 13 günün ilk gününden itibaren hayz olur. Sonrası istihaza olur. 10 günü geçtikten sonra gelen ve yeni bir hayz başlangıcı olmayan kanlı günlerde namaz ve oruç ibadetlerine devam eder. Çünki bunlar istihazadır. Ancak 10 günün içinde bulunan kanlı günlerdeki namaz ve oruç gibi ibadetlerin durumu âdetin müddetine bağlıdır. Bundan dolayı mesele 10 gün içinde gelen 8 gün kan ve âdet müddetinin üç hali gözönüne alınarak izah edilecektir:

i) Âdeti 8 günden az mesela 5 gün ise, 13 günün ilk 5 günü hayz, sonraki kanlar istihazadır.İlk 8 günlük kanın son 3 gününde namaz ve oruçları terk ettiğinden, bunları kaza eder.

ii) Âdeti 8 gün ise, ilk 8 gün hayz; sonra gelen 3 gün kan istihazadır.

iii) Âdeti 8 günden fazla mesela 9 gün ise, 8 gün kandan sonra namaz ve oruca başlamış olacağından, 9. gündeki orucu fâsid olacaktır. 9. gündeki namazları kaza etmez; orucu kaza eder. Kan, âdetinden önce kesildiğinden gusl abdesti alıp, ibadetlerine başlar. Ancak hayzın âdetine dönme ihtimalini düşünerekten, âdeti dolduktan sonra da (9. gün sonunda) ihtiyaten gusl abdesti alır. Böylece âdetinden azamî müddete kadar (bu misalde 10. günde) yaptığı ibadetlerin fâsid olma ihtimalini bertaraf etmiş olur.


15 Şubat 2012 Çarşamba
Alakalı Başlıklar