Sarraflık, kuyumculuk mesleğini yapmak caiz midir?
Şer’î kaidelere riayet ettikten sonra her meslek münasiptir. Eskiler sarf satışı kaideleri hassas olduğu ve daha ziyade hanımlarla muhatap bulunduğu için, bunu da herkes gözetemeyeceği için sarraflığı pek hoş görmezlerdi. Hadis-i şerifte, "Cennet ehli ticaret yapsa, bezzazlık (manifaturacılık), cehennem ehli ticaret yapsa sarraflık yapardı" buyurulmuştur. Her devrin hükmü aynı değildir.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar