Evliyanın kerametini inkar etmek veya keramete inanmamak bir müslümanı Ehli Sünnet dairesinden çıkarır mı?
Evet. Ama müşahhas bir hadisenin keramet olduğunu kabul etmemek böyle değildir.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar