Bir tıbbiye talebesine, tıbb-ı nebevî hakkında hangi eserleri tavsiye edersiniz?
Tabiblerin hem tıbb-i nebevi ile, hem de tabii ilaçlarla meşgul olması iyidir. Piyasada tıbb-i nebeviye dair türkçe eserler vardır. Arapça bilmediğinizi farzederek bunlardan istifade edebilirsiniz. Ancak bunlar pratik faide temininden uzaktır. Tıb çok ilerlemiş; yeni buluşlar olmuştur. Ancak tedavinin özü cihetiyle bu eserleri mütalaa faydalı olur. Şir’atü’l-İslam kitabında da alakalı bahis hoştur.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar