Peygamber Efendimizin kendisine herhangi bir vahiy gelmeden bir şeyi haram kılma salahiyeti var mıdır? Mesela altının erkeğe haram kılınması vahiyle mi olmuştur, yoksa peygamberimiz bunu hoş karşılamadığı için kendisi mi haram kılmıştır?
Peygamber’in emir ve yasak koyma salahiyeti vardır. Tıpkı Kur’an-ı Kerim gibi bir şeyi helal veya haram edebilir; farz kılabilir. Bunların vahiyle olduğuna şüphe yoktur. Vahy dışındaki işleri, sözleri, sünnet-i zevâidi bildirir. Bunlarda örfe uyulur.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar