Vefat etmiş evliya zatlardan, kabrine giderek, bana bir ev ver, bana bir oğul ver, kızıma koca bul diye  yardım istemek caiz midir?
Bu zat hürmetine ver ya rabbî, demelidir. Nitekim Abdülhakîm Arvâsî hazretleri Tezveren Dede demenin mahzurlu olduğunu beyan buyurmuştur.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar