Muhtedi Şeyh Hamza Yusuf nasıl bir insandır?
Muteberdir. Ehl-i sünnettir. Zamanımızda onun kadar Ehl-i sünneti anlayan ve anlatan fazla kimse yoktur.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar