Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilip hapsedildikten sonra, “Bundan sonra, Cebrail aleyhisselâm gökten inse, padişah olmam. Cenâb-ı Hakkın takdîri böyle imiş” dediği doğru mudur?
Böyle dediği rivayet ediliyor. Münasip bir söz değil ama, psikolojik çöküntü içinde birinin sözüne bakılmaz. Nitekim son cümlesi, sağlam bir iman ve tevekküle delâlet ediyor.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar