Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Şamlı Yuhanna Dımaşki diye bir papaz varmış. Hatta İslam aleyhine kitap da yazmış. Bu kişinin Hazret-i Muaviye'nin müşaviri olduğu doğru mu?
Babası Sercun, Şam'ın ileri gelenlerindendi. Hâlid Bin Velid ile sulh müzâkerelerini yürüttü. Şam’ın kapılarını Müslümanlara açtı. Maliye nazırı idi. Müslümanlar ona vazife verdiler. Bu, teknik bir iştir. Irka ve dine bakmaz. Allah, dini fâcirlerle de ayakta tutar. Oğlu Yuhanna da Emevîler zamanında maliye işlerini yürüttü. Aynı zamanda bir Hristiyan teologu idi. Bu Emevîlerin ne kadar demokrat ve müsamahalı olduğuna bir delildir.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar