Teklif-i mâ lâ yutak ne demektir?
Allah’ın insana takatinin üzerinde yük yüklemesi, İmam Eş'arî’ye göre câizdir; ama vâki değildir. İmam Mâtüridî’ye göre Cenab-ı Hakkın âdeti değildir; çünkü abestir. Yoksa İmam Mâtüridi caiz değil derken, Allah böyle bir şeyi yapamaz demek istemez.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar