Aclûnî Ehl-i sünnet midir? Keşfül Hafa adlı eseri muteber midir?
Ehl-i sünnet olmakla beraber, kitapları dikkat ve ihtiyatla okunmalıdır. Keşfü’l-Hafâ’da çok sayıda hadis-i şerif için mesafeli ve kafa karıştırıcı malumat vardır.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar