Sultan Abdülhamid devrine ait hatıralarını yazan Tahsin Paşa’nın ırkı nedir? Cumhuriyetten sonraki akıbeti nasıldır?
Irkı malum değildir. 1908’de sürgün edildi. Cumhuriyetten sonra inzivaya çekildi. Hatıralarını gazetede tefrika etti. 1930'larda vefat etti.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar