Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

I. Dünya Harbi’ni başlatan Arşidük Ferdinand'ın vurulması hâdisesini tek bir kişi değil, içinde müslümanların da olduğu bir teşkilat yapmış olabilir mi?
Arşidük Ferdinand’ın öldürülmesi tek bir kişinin planlayıp gerçekleştirdiği bir iş olamaz. Elbette ki bir komitenin işidir. Gavrilo Princip tetikçi idi. Bu komitede kimler olduğuna dair hususi bir tetkikatım yoktur. Arşidük'ün öldürülmesinden sonra Avusturya bu işi çok büyüttü. Sırbistan'a büyük baskı yaptı. Sırbistan özür dilemesine ve bu işte bir alâkası olmadığını deklare etmesine rağmen (muhtemelen vardı), savaş önlenemedi.  Harp sırasında Sırplar da çok büyük zarar gördüler. Yüz binlercesi öldü. Komşularına karşı olan gaddarca kinlerinin sebeplerinden bir tanesi de budur.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar