Maliki mezhebini taklit eden bir Hanefî hanım, 6 gün kan 10 temizlik 6 kan gördü ve kan devam etmektedir. Bu hanım nasıl hareket eder?
İstihazadır, özürdür. Namaza devam eder.
23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar