Osmanlıların son devirde saraylar yaptırması ve lüks içinde yaşaması, mütteki olduğuna hüsnü zan ettiğimiz bu aileyle nasıl bağdaşır?
Servetini meşru yollardan temin edip zekâtını verdikten sonra, lüks içinde yaşamanın hiç mahzuru yoktur. Padişah, padişah gibi yaşamalıdır. Kaldı ki, padişahlar hep mütevazı hayatı tercih etmiştir. Saray yaptırmak ihtiyaçtır; lüks değildir. Saray, devlet dairesidir. Dolmabahçe Sarayı’nda devlet işlerinin yürütüldüğü, merasimlerin icra edildiği bir ihtişamlı kısım vardır; bir de hanedanın yaşadığı basit apartman-vari binalar.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar