Mâlikî mezhebini taklid eden bir kadın, âdeti kesildikten 14 gün sonra kan görünce, bu başka bir hayz olur mu? Bu halde nasıl davranması lâzımdır? Sadece ilk gün mü istihaza olur, yoksa hepsi mi? (Âdet müddeti 4,5 gündür. En fazla âdeti 7 gün sürmüştür.)
Verdiğiniz malumat eksiktir. Âdeti 4,5 gün iken, 15 gün ve daha çok temizlik görüp, 7 gün hayız görmüş ise, bundan sonra 14 gün sonra bir kan görmüş ise, bunun yeni adeti 7 gün olur. 14. gün görülen kan hayız değil, istihazadır. Bu 14 günden sonra kan görmeye devam etmişse, hayızdan sonraki 15 günden sonraki kan –şartları varsa- hayız olabilir.


13 Şubat 2012 Pazartesi
Alakalı Başlıklar