Bayram namazı dârülharbde de vâcib midir?
Hanefî’de hayır. Zira Cuma’nın şartlarım ve vâciplerini hâiz olanlara vâciptir. Sıhhatinin şartları, bütün namazların şartları gibi olup, fazla olarak, bunda Cuma sıhhatinin şartları aranır. Yalnız hutbe, müstesnadır ki, Cuma namazında hutbe sıhhat şartıdır ve namazdan evveldir; bayram namazında şart olmayıp sünnettir ve namazdan sonradır. Diğer üç mezhebde Müslümanlar toplanıp bayram namazı kılabilir.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar