Bir insan rüyasında Allah'ı görebilir veya duyabilir mi?
Câizddir veya câiz değildir diyen âlimler olduğu gibi, görülebilir; ama vâki değildir diyen âlimler de vardır.


2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar