Adaletiyle bilinen Sasani hükümdarı Nuşirevan hangi dine mensuptu?
Zerdüşt dininde idi.
2 Eylül 2017 Cumartesi