Dişinde dolgu olduğu için Mâlikî mezhebini taklid ederken, oruç, kurban gibi ibadetleri de alakadar eden seferîlikde neden Hanefî mezhebine değil de, Mâlikî mezhebine uyulmaktadır?
Abdest ve namazda bir mezhebi taklid eden kimse, o mezhebin şart ve müfsidlerine uyar. Gusl,  namazın şartıdır. Oruç ve kurbanın gusl ile alâkası yoktur. Onun bu meselelerde kendi mezhebine uyar.


14 Ağustos 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar