Namazda rükü’dan kalkarken elleri kaldırmadan iki eli ile pantolonu çekse [diz izi yapmasın diye] nemaz sahih olur mu?
Elleri kaldırmadan çekerse câizdir. İki elini kaldırarak çekerse mekruh olur.


21 Haziran 2010 Pazartesi