Satın alınan evde takılı avize, ampul, balkonda sağda solda kalmış tahta, hatta antifriz, dolaplardan çıkan laminat, süpürgelik ve sair eşyalar da evi satın alanın mülkü olur mu?
Kapı, pencere gibi mütemmim cüz veya teferruat kabilinden olmayan mallar, evle beraber satılmış olmaz. Ancak bahsettiğiniz eşyanın terkedildiği anlaşılıyor. Şu takdirde sahipsiz malı ihraz yoluyla mülk edinmek mümkündür.
14 Ağustos 2017 Pazartesi
14 Ağustos 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar