Bir alışveriş indirim çeki (mesela 1000 liralık), üzerinde yazan miktara ya da daha az bir paraya (mesela 500 liraya) satın alınabilir mi?
Çekin üzerinde başkası kullanamaz veya satılamaz gibi bir ibare yok ise, bedelli veya bedelsiz olarak başkasına devretmek ferağ gibi caiz olur. Zira bir haktır; hak satılamaz. Ancak çekin ele geçme safhasında problem vardır. Şu kadar alış-veriş yapana, şu kadar hediye çeki veriyoruz denmişe, bu taraflardan birine faydası olan müfsid şart olup, akid fasid olur. Bunu demeyip, yani akid sırasında şart koşmayıp, kasada belli bir mikdar alış-veriş yapana hediye olarak çek verirlerse, bu caiz olur. Çünki şart baştan söylenmemiştir. Önceden ilan edip, muamele esnasında söylenmezse, gene caiz olur. Dârülharbde böyle fâsid akidler, taraflara menfaati olmak şartıyla ve rıza ile İmam bu Hanife’ye göre caiz olur. Hanbeli'de ise bir akidde şart koşulması, taraflardan birine menfaati olsa bile mutlak suretde câizdir.
14 Ağustos 2017 Pazartesi
14 Ağustos 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar