Birgivi Vasiyetnamesi’nde Rabbim rahmetini esirgeme demenin küfr olduğu yazıyor. Bazı hocalar dua ederken, “Allahım rahmetini esirgeme üzerimizden” diyor. Nasıl hareket etmelidir?
Allahü teâlânın esirgeme sıfatı yoktur. Bu bir noksan sıfattır. Allah ise noksan sıfatlardan münezzehtir. Esirgemenin bir de himaye manası vardır. Ama bu duada o kast edilmiyor. Yine de bu sözle küfre hükmedilmez. Bazı kitaplarda geçen elfaz-ı küfr ile bir kişinin hemen küfrüne hüküm verilmemesi, usul kaidesidir.
14 Ağustos 2017 Pazartesi
14 Ağustos 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar