Tanımadığı bir müminin ağzına söven, pişman olsa, helalleşme imkânı bulamasa, ne lazım gelir?
Tevbe kâfidir.


2 Ağustos 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar