Bir kimse, bir başkasına, "Ey zâninin oğlu!" veya "Ey babası belli olmayan" yahud “O.. çocuğu” diye hitap ederse, bu kişiye hadd-i kazf lâzım gelir mi?
Dârülislâmda ise gelir. Namuslu kadına zina iftirası yapmak had suçudur. 80 değnek cezası vardır. ebediyyen de şahidliği kabul edilmez.


2 Ağustos 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar