Zevcemle münakaşa ederken, ona talâk olmadığını anlatmak için, şöyle şöyle deseydim talâk olurdu diye anlatmak, nikâha zarar verir mi?
Talâk için, erkeğin boşanma için kullanılan lafızları bilerek ve isteyerek (boşama niyetiyle) hanımına söylemesi lâzımdır. Hikâye etmesi, mesela ‘felanca zevcesine seni boşadım demiş’ diye anlatsa veya bir kitaptan bu ibareleri bu niyet olmaksızın okusa talâk vâki olmaz.
1 Ağustos 2017 Salı
1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar