Deve sidiğinin şifa olduğuna dair rivayetin esası var mıdır?
Sahih kitaplarda geçen bu hadis, sahihtir. Ukl ve Urene isimli bedevî kabilesinin tutulduğu sıtma hastalığının tedavisi için o zaman ancak bu ilaç bulunmuştur. Nice esrarlı hakikat ve hikmetlerini beyan eden peygamberin sözünden bugünün aklı ile bakıp şüphe edilir mi? Bu hadis-i Şerif çok kıymetlidir; böylece haram olan bir şeyin devası kati olduğu zaman kullanılabileceğine delil vardır. Kan vermek gibi.
1 Ağustos 2017 Salı
1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar