Hazret-i Ali ya da başka sahâbilerdenden  kitap yazan var mıdır?
Hayır. Bazısının hadis mecmuası vardır. Bugünki manada kitap yazan ilk Mekke’de İbni Cüreyc, Kûfe’de İmam Ebu Hanife, medine’de İmam Mâlik’tir.


1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar