Seferilik için üç günlük yol gidilmesi gerektiği halde, bugün modern vasıtalarla bu mesafe çok daha kısa zamanda alınıyor. Bilhassa hanımların yalnız seyahati meselesinde artık bu fetva esas alınabilir mi?
Üç günlük yoldan kasıt, mesafedir. Bir adamın günde 8 saat (35 km) yürüyerek alacağı üç günlük yolu, başka vasıtayla daha çabuk alsa, yine mesafeye itibar edilir.  Dinde reform olmaz. Seferilik ile alahakı hükümlerin konulmasında amil olan hikmet ve sebepler bugün de aynen caridir. Sosyal hayatta değişiklik bu hususta yoktur. Hatta daha bile ağırlaşmıştır.


1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar