Ayakkabı silkelemek sünnet midir?
Müstehabdır. Hazret-i Peygamber bir gün ayakkabısını giymeden evvel Cebrail aleyhisselâm gelip ikaz etti. Ayakkabısını silkeledi. İçinden bir akrep düştü. Bunun üzerine "Ayakkabısını silkelemeden giyen, bizden değildir" buyurdu. (Şir’atü’l-İslâm)


9 Şubat 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar