Bir evde oturmak mukabilinde, başka bir evde oturmak şeklinde bir anlaşma caiz midir?
İcârede (kira ve hizmet akdinde) ücret ile menfaatin bir cinsten olmaması şarttır. Bir evin süknâsı (oturma hakkı) mukâbilinde başka bir evin süknâsı veya bir kişinin hizmeti mukabilinde başka bir şahsın hizmeti şart edilse caiz olmaz. Riba şüphesi vardır.
21 Haziran 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar