Sakal-ı şerif ziyaret edilirken sesli bir şekilde salavat getirmek doğru mudur?
Zikr ve duanın sessiz olması efdaldir. Yüksek sesle zikr her zaman men edilmiş değildir. Nitekim ezan da bir cihetten zikirdir. Salavat-ı şerife de bir cihetten zikir ise de, bir cihetten değildir. Yüksek sesle getirmenin mahzuru yoktur.


21 Haziran 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar