İmsak (fecr) girdikten sonra seyahate çıkan kimse orucunu açabilir mi?
Seferî, yani 104 km ve uzağa giden kimse, yolda ve 15 günden az kalmak üzere gittiği yerde oruç tutmayıp, sonra kazâ edebilir. Ama imsakden (fecrden) sonra yola çıkmışsa, orucunu açamaz. Devam etmesi lazımdır. Oruca niyetlenmemesi cevabı değiştirmez. Oruç tutamayacak ise, imsakden evvel sefere çıkmış olmalıdır. Bozsa, günah olmakla beraber, kefaret değil; kazâ icab eder. Hanbelî mezhebinde, imsakten sonra da çıksa, orucu bozabilir (el-Mîzânü’l-Kübrâ). Sefere çıkması mecburi olan, oruç tutamayacak halde ise, bu mezhebi taklid edebilir. Ancak kazâ ederken, Hanbelî’deki orucun şartlarına da riayet etmelidir. Bunda ad farklı olarak kan aldıranın ve alanın orucunun bozulması vardır.


21 Haziran 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar