İslâm Hukuku kitabınızda, kadınların hadd ve kısas dâvâlarında hâkim olamayacağı yazıyor. Şimdi hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra bir hanımın hâkimlik mesleği icra etmesi, dinen mahzurlu mudur?
Bu hüküm, şer'î esaslara göre idare olunan bir devlet içindir. Şimdiki hâkimlerin, kadı statüsünde sayılmayacağı çok açıktır. Nitekim gayrimüslimler de hâkim olabilmektedir. Halbuki gayrımüslim, Müslüman üzerine kadılık yapamaz. Kadınların bugün hâkimlik yapmasının, bu hükümde alakası yoktur. Başka cihetlerden uygun olup olmaması ayrıdır.


23 Mayıs 2017 Salı
Alakalı Başlıklar