Osmanlı hanedan mensupları neden boğularak öldürülmüştür?
Eski Türklerde ve Moğollarda cari kan tabusu sebebiyledir. Bu inanca göre, soyluların kanının yere akıtılması caiz görülmemektedir.


23 Mayıs 2017 Salı
Alakalı Başlıklar