Akademik tez çalışmamda tatbik etmem gereken ölçeklerden birinin başlığı creativity (yaratıcılık). Bunu kullanmamın mahzuru var mı?
Yaratmak Allah’a mahsustur. Binaenaleyh yaratmak, yaratıcı gibi kelimeler mahlûklar için asla kullanılamaz. Zaruret varsa, niyeti sağlam tutmak kaydıyla cevaz vardır. İngilizcesini manası daha şümullüdür. Mümkünse kreativ, kreativite kullanmak daha ehvendir. Osmanlıcada mukabili bedî’, bedi’î kelimesidir.
23 Mayıs 2017 Salı
Alakalı Başlıklar